ศึกษาต่อต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 

 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาใน 49 สาขาวิชา ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนมีนาคมของทุกปี เวลารับสมัครและสาขาวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชา เอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิธีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และข้อกำหนดอื่น ๆสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ หมวดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ .

ศึกษาต่อต่างประเทศ : India

ศึกษาต่อต่างประเทศ : India
อินเดีย ถือเป็นแหล่งกำเนิดของการศึกษาขั้นสูงในระดับโลก นาลันทาศูนย์การศึกษาทางพระพุทธศาสนาก่อตั้งก่อนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์จะเริ่มต้น นอกจากนี้การศึกษาแบบอินเดียยังได้รับอิทธิพลจากอังกฤษและผสมผสานปรัชญาดั้งเดิมทั้งแบบฮินดู พุทธ มุสลิมและแบบเปอร์เซียเข้าไว้ด้วยกัน โดยถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ผ่านความเป็น "กูรู" จึงไม่แปลกนักที่ศิษย์เก่าต่างชาติอินเดียจำนวนมากจะได้รับการยอมรับ

Register to read more...

ศึกษาต่อต่างประเทศ : South Korea

ศึกษาต่อต่างประเทศ : South Korea


ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้จัดตามข้อกำหนดของกฎหมายการศึกษาซึ่งประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1949 กำหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาตามความสามารถ โดยเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นอย่างน้อย ซึ่งรัฐจัดให้ฟรี ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นระบบ 6 – 3 – 3 – 4 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี

Register to read more...

ศึกษาต่อต่างประเทศ : Australia

ศึกษาต่อต่างประเทศ : Australia

การจัดการการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐและเขตการปกครองตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาของออสเตรเลีย จึงไม่ได้มีมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน แต่โดยทั่วไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และ มหาวิทยาลัย

Register to read more...