[ม.6] การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

 

การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

ระเบียบการรับสมัคร

ครั้งที่ 1/2560 รับสมัครวันที่ 10 - 29 สิงหาคม 2559

ครั้งที่ 2/2560 รับสมัครวันที่ 7 - 26 ธันวาคม 2559

 

 

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

ประจำปีการศึกษา 2560

 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT