ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 27 สิงหาคม 2556

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/1 และ ม.6/3 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

แนะแนว โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/2 และ ม.6/6 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน