ที่ตั้ง

 

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา  อาคารสาธิต  2  ชั้น  2  ทิศตะวันตก

ที่อยู่     ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์            0-5394-4257

โทรสาร (Fax.)    0-5322-1285     Attention to : งานแนะแนว

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.